QQ新春收福星抢66元现金红包 亲测2.33元

发布时间:2022-12-09   游览量:3354   

 打开手机QQ在首页下拉就可以看见活动入口,部分用户有入口,目前是内测阶段!

测试期间,活动主要由收福星主会场和星星雨限时活动组成,用户可以自愿参与

收集福星玩法:点击主会场顶部滑动的福星可以打开福星,获得现金、卡券等高价值福利;

福星每隔一段时间会自然生成,福星数量达到上限后停止生成,请提示收取

点击福星到标签的好友,进入对方主页面并和小老虎互动,可以获得额外福星

天空中偶尔会有彩蛋星飘过,闯关通过对应玩法可以获得福星

集福卡玩法:用户在开启福星时可以概率获得福卡碎片、集齐福卡碎片可以兑换对应福利

QQ新春收福星最高抢66元现金<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>_亲测秒到2.33元

活动地址:手机QQ请发表您的评论
友情链接: 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群